Книгата „Управление на предприятието – технологията на бизнеса”
Управление на 
   предприятието - Богдан Николов   
             Кратък преглед

      „Управление на предприятието” от Богдан Николов е нестандартен поглед върху технологията на бизнеса.  Разказано истински искрено с преплитане на характерния за автора шеговит тон и сериозното, задълбочено разглеждане на въпросите.   Предложен е дори оригинален тест за всеки да прецени доколко би имал успешно бъдеще като ръководител. ☺

       Фокусът е поставен върху темите, които един мениджър трябва да познава, като мисълта навсякъде е напълно ясна, дори тогава, когато нещо е било изразено чрез деликатен намек.  След като приключи с четенето, човек често се запитва защо всъщност всички тези неща, които в крайна сметка изглеждат безкрайно логични и които са ежедневие в успелите фирми, се игнорират с лека ръка в повечето предприятия.   Като пример нека разгледаме този цитат от пета глава:

       Колко трябва да разбира от право един добър ръководител на предприятие?  Описателно ще отговорим: толкова, колкото една добра майка на малко дете – от медицина.  Ако трябва да обобщим с една дума, тя е: много.  Точно както родителят е необходимо да бъде запознат с всички ежедневни аспекти от опазването на здравето на децата, без да е вещ в специалните процедури (например как се прави операция), така и мениджърът трябва да знае как да действа правилно от правна гледна точка в ежедневни ситуации, без да е нужно да е запознат в детайли как например технически се предявява съдебен иск.

      Съдържанието е оформено в главите (1) Въведение, (2) Продажби, (3) Финанси и финансов контрол, (4) Счетоводство, (5) Правни въпроси, (6) Процесен подход, (7) Работа с хора, (8) Отношения с доставчици, (9) Теория на вземане на решенията, (10) Информационни технологии, (11) Влияние на държавата върху бизнеса и (12) Заключение.

      Най-голям интерес книгата би предизвикала у амбициозни личности – студенти, ръководители на предприятия и служители, които биха искали да заемат мениджърски постове на средно или високо ниво, а също така и на специалистите в предприятието, които биха искали да вникнат в начина на мислене на своя ръководител.

     Корица:  Твърда
Страници: 224
Размери:175 / 242 / 19 mm
Тегло: 580 g
ISBN: 9789549236583
Цена:19,36 лева (без доставка)

 

       Къде можете да намерите книгата
Директна продажба в НДК - Изберете българското
             Читатели

      Към 2021 година книгата е изчерпана в голям брой книжарници, но все още се среща в тях, както и на на някои бензиностанции (внимавайте да бъде наистина четвърто издание!). До 2020 година предлагахме книгата и на някои по-значими изложения, като „Изберете българското” и „Пролетен базар на книгата”, но тази практика вече е прекратена и няма да бъде възобновена дори след кроя на пандемията.

      Предлагаме да помислите върху варианта да прочетете книгата на английски. :)

      Съществено по-краткото второ издание от 2009 година може да бъде свалено безплатно:

descarga el libro  Descarga gratuitamente el texto completo de la segunda edición del libro "Administración de la empresa" en español.       загрузит книгу  Скачать бесплатно полный текст книги "Управление предприятием" (второе издание, автор: Богдан Николов) по-русски.
За да свалите безплатно пълния текст на второто издание на книгата на испански език, кликнете върху горния линк. За да свалите безплатно пълния текст на второто издание на книгата на руски език, кликнете върху горния линк.

             Разпространители

Управление на предприятието       За двуцифрени количества можете да се обръщате директно към нас.

       Вдясно можете да видите един от плакатите, които предоставяме на книжарници – форматът обикновено е А2 (420 x 594 mm).  Подобен поставяме и върху други обекти, като в специфични случаи, например при щандове на изложения, ще съобразим дизайна с общото оформление на Вашия обект.  Също така, в отделни случаи с обекти в отдалечените общини може да бъде договорено плакатът да се принтира на място.

      Чрез щракване върху изображението на корицата най-горе вляво можете да свалите снимка с висока резолюция на корицата, например с цел поместване на сайта на Вашата интеренет книжарница.  (Често резултатът е по-добър в сравнение с използването на скенер, тъй като корицата е гланцова.)

       Молим за Вашето разбиране, че още от 2010 година не предлагаме книгата на консигнация.

 

 

Посетете също
страницата във
Фейсбук, посве-
тена на книгата:

Забележка:

Горният линк е външен за БРЕИТТС ЕООД. Ето защо не можем да поемем каквато и да било отговорност за съдържанието на сайта, към който връзката сочи.

Семинари и обучения

       Нито БРЕИТТС ЕООД, нито Богдан Николов като физическо лице, предлагат семинари или обучения под каквато и да било форма.

      Приветстваме използването на книгата от преподаватели в различни семинари.  Все пак, предлагаме на курсистите да помислят, дали е рационално да се задоволяват с ксерокопия с лошо качество при положение, че могат да имат книга с твърда подвързия (и „срок на годност” десетилетия) на съвсем разумната цена от 19,36 лева.